De samenhang tussen Recht en ICT is steeds meer merkbaar in onze samenleving. Dit rechtsgebied ontwikkelt zich voortdurend hetgeen zich uit in onder meer het intellectueel eigendomsrecht, het overeenkomstenrecht en het privacyrecht waaronder informatiebeveiliging en privacybescherming.


Juridict

Over Juridict

Juridict.nl verschaft inzicht in het domein Recht en ICT. Dit zowel vanuit ICT- als vanuit juridisch perspectief. Heb je input voor dit Blog, of zou je een bepaald onderwerp graag eens nader toegelicht willen zien? Maak dit graag kenbaar.

Recht en ICT

Recht en ICT

Het vakgebied van Recht en ICT vormt een aparte discipline binnen het recht waarbij kennis en inzicht is vereist in zowel de ICT als in de specifieke domeinen van het recht.