Blog over recht en ICT

      rechtenict@juridict.nl

Disclaimer en privacy statement voor juridict.nl

Juridict.nl publiceert ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als advies.

Juridict.nl behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de site aan te passen of de site in zijn geheel te verwijderen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op juridict.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen die op of via Judidict.nl worden gepubliceerd liggen bij Marc van Broekhoven. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marc van Broekhoven, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van juridict.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Aansprakelijkheid

Marc van Broekhoven spant zich in om de inhoud van juridict.nl regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op juridict.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op onder meer het Blog. Marc van Broekhoven oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact op via email.

Voor de op juridict.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Marc van Broekhoven nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Privacy statement

Uw privacy is van groot belang en wordt gerespecteerd op juridict.nl. Eventuele persoonlijke informatie die u op de site van Juridict.nl achterlaat, wordt vertrouwelijk behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden die gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Juridict.nl maakt daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief op de site achterlaat en persoonsgegevens die automatisch, door techniek, worden doorgegeven.

De persoonsgegevens die u actief op de site kunt achterlaten zijn onder meer uw naam, en mailadres om verdere informatie te verkrijgen. Daarnaast wordt Google Analytics gebruikt.

De persoonsgegevens die u actief op de site achterlaat, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om u een terugkoppeling te geven over een vraag die u op Juridict.nl heeft gesteld.

Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan bijvoorbeeld blijken wanneer u per e-mail of anderszins een vraag stelt.

Google Analytics

Juridict.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Dit om te weten hoe de site wordt gevonden en wordt gebruikt zodat de site nog verder geoptimaliseerd kan worden. Deze dienst maakt gebruik van cookies. De verkregen informatie over uw gebruik van de website, met inbegrip van uw computeradres, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website op te kunnen stellen en om andere diensten te kunnen aanbieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  Meer informatie vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Inzagerecht

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Vragen hierover kunt u per mail toesturen.

Wijzigingen

Deze Disclaimer en Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website.

Juridict. Kennis van Recht en ICT