Over Juridict

Het vakgebied Recht en ICT vormt een aparte discipline binnen het recht waarbij kennis en inzicht is vereist in zowel de ICT als in de specifieke domeinen van het recht. De ICT kenmerkt zich door snelle veranderingen, veranderingen waarop het recht niet altijd direct een antwoord kan bieden. Om deze antwoorden te vinden worden er binnen het recht verschillende rechtsgebieden aangesproken: het privaatrecht, publiekrecht en het strafrecht. Niet alleen de snelle veranderingen leveren juridische uitdagingen op, ook de complexiteit van ICT diensten en producten speelt hierin een rol. De ICT kenmerkt zich door "oplossingen" die bestaan uit een samenhang van vele producten en diensten die soms niet allemaal even duidelijk en consistent zijn beschreven. Denk hierbij aan de kreet "de cloud". Een zoektocht op internet zal vele definities en invullingen opleveren.

Het blog Juridict.nl verschaft inzicht in het domein Recht en ICT. Dit zowel vanuit ICT- als vanuit juridisch perspectief. Juridict is een initiatief van mr. Marc van Broekhoven. Marc heeft kennis en ervaring met zakelijke ICT vraagstukken en overeenkomsten zowel binnen profit- als non-profit organisaties. Marc combineert het vakgebied ICT met kennis en inzicht van het recht, in het bijzonder het privaat- en het bestuursrecht.

Heb je input voor dit Blog, of zou je een bepaald onderwerp graag eens nader toegelicht willen zien? Maak dit graag kenbaar. Door middel van interactie met lezers kunnen we dit Blog interactief maken en actueel houden.

mr. Marc van Broekhoven

Initiatiefnemer Juridict