Recht en ICT

Het vakgebied van Recht en ICT vormt een aparte discipline binnen het recht waarbij kennis en inzicht is vereist in zowel de ICT als in de specifieke domeinen van het recht. De ICT kenmerkt zich door snelle veranderingen, veranderingen waarop het recht niet altijd direct een antwoord kan bieden. Om deze antwoorden te vinden worden er binnen het recht verschillende rechtsgebieden aangesproken: het privaatrecht, publiekrecht en het strafrecht. Niet alleen de snelle veranderingen leveren juridische uitdagingen op, ook de complexiteit van ICT diensten en producten speelt hierin een rol. De ICT kenmerkt zich door "oplossingen" die bestaan uit een samenhang van vele producten en diensten die soms niet allemaal even duidelijk en consistent zijn beschreven. Denk hierbij aan de kreet "de cloud". Een zoektocht op internet zal vele definities en invullingen opleveren. 

Privacyrecht


Het privacyrecht stelt regels aan de verwerking van persoonsgegevens. Het privacyrecht is grotendeels geregeld in de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG)

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel Eigendom is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals bijvoorbeeld merken, teksten en foto’s. De bekendste IE-rechten zijn het merkenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht.

Overeenkomstenrecht


Van een overeenkomst is sprake als één of meer partijen (natuurlijke personen of rechtspersonen) met één of meer andere partijen verplichtingen aangaan, zoals de levering van (ICT) goederen of van (ICT) diensten.

E-Commerce


E-commerce ofwel elektronische handel is voor veel bedrijven een  belangrijk marketing- en verkoopkanaal. Bijna alles is via Internet te bestellen en er worden steeds meer online overeenkomsten afgesloten.